zamówienie na:

PEŁNIENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj"

zamawiający: Wodociągi Ustka sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: 1245955
wartość: poniżej 139 000 EUR
termin składania ofert: 8 czerwca 2020  11:00
wynik postępowania: Stosowanie nieuczciwych praktyk przez uczestników postępowania. 
Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową i całościową usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, na podstawie zawartej w dniu 15 maja 2018 r. umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Ustce” nr POIS.02.03.00-00-0262/17.

Aktualizacja 25.05.2020:
Aktualizacja 22.05.2020:
Załączniki:

metryczka


Odpowiada za treść: Edyta Niedzielak
Opublikował: Informatyk (18 maja 2020, 20:58:19)

Ostatnia zmiana: Informatyk (23 czerwca 2020, 13:31:22)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1159