zamówienie na:

PEŁNIENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj"

zamawiający: Wodociągi Ustka sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie Ofertowe
nr sprawy: 1253568
wartość: poniżej 139 000 EUR
termin składania ofert: 27 lipca 2020  11:30
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, na podstawie zawartej w dniu 15 maja 2018 r. umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Ustce” nr POIS.02.03.00-00-0262/17.

Zamówienie zostało podzielone na 3 zadania częściowe: cześć I - usługa nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, cześć II -   usługa nadzoru robót sanitarnych oraz cześć III - usługa nadzoru robót elektrycznych.

Aktualizacja (30.07.2020r.):
Załączniki:

metryczka


Odpowiada za treść: Edyta Niedzielak
Opublikował: Informatyk (10 lipca 2020, 22:49:03)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Bartkowiak (30 lipca 2020, 11:33:31)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 357