Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Renowacja metodą bezwykopową punktową nieszczelności kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Ustce.

zamawiający: Wodociągi Ustka sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: DI.JJŚ.26.7.2021
wartość: poniżej 5350000 EUR
termin składania ofert: 10 czerwca 2021  12:00

zamówienie na:

Budowa przewodu wodociągowego do istniejącej przepompowni na miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Westerplatte w Ustce. dz. nr 1560/51, 1560/126 dr, 1560/50.

zamawiający: Wodociągi Ustka sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: DI.AN.469.2.1.1650.2021
wartość: poniżej 5350000 EUR
termin składania ofert: 25 maja 2021  12:00

zamówienie na:

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z włączeniem projektowanych przewodów do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowanych w obrębie skrzyżowania ulicy Polnej i Kolorowej w Ustce (dz. nr 1552).

zamawiający: Wodociągi Ustka sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: DI.EN.26.4.2021
wartość: poniżej 5350000 EUR
termin składania ofert: 4 maja 2021  12:00

zamówienie na:

Remont dwóch pomieszczeń w budynku administracyjnym Spółki z o. o. „Wodociągi Ustka” zlokalizowanym w Ustce przy ulicy Ogrodowej 14.

zamawiający: Wodociągi Ustka sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DI.EN.26.3.2021
wartość: poniżej 428 000 EUR
termin składania ofert: 1 kwietnia 2021  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)