Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Remont komór: wlotowej i wylotowej przejścia syfonowego pod rzeką Słupią – dz. nr 945, 972 Obręb Miasto Ustka

zamawiający: Wodociągi Ustka sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: DI.JJŚ.26.5.2021
wartość: poniżej 5350000 EUR
termin składania ofert: 24 maja 2021  08:30
wynik postępowania: Nie wpłynęła żadna oferta. 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)