Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Remont komór: wlotowej i wylotowej przejścia syfonowego pod rzeką Słupią - dz. nr 945, 972 Obręb Miasto Ustka

zamawiający: Wodociągi Ustka Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DI.JJŚ.26.13.2021
wartość: poniżej 5350000 EUR
termin składania ofert: 26 sierpnia 2021  12:00
wynik postępowania: Nie wpłynęła żadna oferta 

zamówienie na:

Remont komór: wlotowej i wylotowej przejścia syfonowego pod rzeką Słupią - dz. nr 945, 972 Obręb Miasto Ustka

zamawiający: Wodociągi Ustka Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DI.JJŚ.26.11.2021
wartość: poniżej 5350000 EUR
termin składania ofert: 2 sierpnia 2021  12:00
wynik postępowania: Nie wpłynęła żadna oferta.  

zamówienie na:

Remont komór: wlotowej i wylotowej przejścia syfonowego pod rzeką Słupią - dz. nr 945, 972 Obręb Miasto Ustka

zamawiający: Wodociągi Ustka sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DI.JJŚ.26.9.2021
wartość: poniżej 5350000 EUR
termin składania ofert: 16 czerwca 2021  12:00
wynik postępowania: Nie wpłynęła żadna oferta.  

zamówienie na:

Renowacja metodą bezwykopową punktową nieszczelności kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Ustce.

zamawiający: Wodociągi Ustka sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: DI.JJŚ.26.7.2021
wartość: poniżej 5350000 EUR
termin składania ofert: 10 czerwca 2021  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Cons Control System Marcin Kupiec 

zamówienie na:

Remont komór: wlotowej i wylotowej przejścia syfonowego pod rzeką Słupią – dz. nr 945, 972 Obręb Miasto Ustka

zamawiający: Wodociągi Ustka sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane
nr sprawy: DI.JJŚ.26.5.2021
wartość: poniżej 5350000 EUR
termin składania ofert: 24 maja 2021  08:30
wynik postępowania: Nie wpłynęła żadna oferta. 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)