Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Budowa przewodu wodociągowego do istniejącej przepompowni na miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Westerplatte w Ustce. dz. nr 1560/51, 1560/126 dr, 1560/50.

zamawiający: Wodociągi Ustka sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DI.AN.469.2.1650.2021
wartość: nie przekracza kwoty 428 000 euro
termin składania ofert: 23 kwietnia 2021  12:00
przyczyna unieważnienia: oferowana kwota wyższa od przeznaczonej przez zamawiającego 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)