Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Zakup i dostawa nowej koparko - ładowarki

zamawiający: Wodociągi Ustka sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe - zasada konkurencyjności
nr sprawy: DI.AN.26.10.2021
wartość: poniżej 214 000 EUR
termin składania ofert: 29 lipca 2021  12:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)