Wynik postępowania na wybór inspektorów nadzoru w branży elektrycznej i sanitarnej.

„Wodociągi Ustka” Sp. z o. o. zawiadamia, iż wyłoniono wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji, której przedmiotem jest kompleksowa i całościowa usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej i sanitarnej robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Wyniki postępowań:
Wynik postępowania dla zadania nr 2- branża sanitarna (68kB) pdf
Wynik postępowania dla zadania nr 3 - branża elektryczna (69kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Bartkowiak (21 września 2020)
Opublikował: Grzegorz Bartkowiak (21 września 2020, 12:11:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 359