Realizacja

Realizacja

Zmiana w projekcie.

W dniu  28.02.2019 r.  został podpisany aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Ustce”. Aneks zmniejsza zakres rzeczowy i wartość inwestycji do kwoty 19 622 604,00 zł , w [...]

Umowa na dofinansowanie podpisana

Z przyjemnością informujemy, że 16 maja br.,  w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  Prezes Zarządu Spółki z o.o. „Wodociągi Ustka”, dr. inż. Krzysztof Czajkowski, w obecności [...]

Wniosek spełnił wszystkie kryteria wyboru projektu i uzyskał ocenę pozytywną

Wodociągi Ustka Sp. z o.o. uprzejmie informują, że w wyniku przeprowadzonej oceny wniosku o dofinansowanie przebudowy oczyszczalni ścieków i przepompowni głównej ścieków w Ustce, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki [...]

metryczka