Procedura reklamacyjna

Kryteria i standardy dotyczące poziomu obsługi klienta zawarte są w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ustka.
Odbiorca usług ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej ilości i jakości usług oraz wysokości należności za usługi świadczone przez spółkę Wodociągi Ustka w formie wyłącznie pisemnej. Reklamację można przesłać listem poleconym, lub złożyć w siedzibie Spółki.
Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 
W przypadku powstania nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności, lub na żądanie Odbiorcy zwraca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
Spółka rozpatruje reklamację i powiadamia Odbiorcę o sposobie jej załatwienia w terminie 30 dni od udokumentowanej daty wpływu.
W przypadku reklamacji Odbiorca Usług ma możliwość skorzystania z pomocy organizacji ochrony konsumenta.

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Bartkowiak (14 czerwca 2018)
Opublikował: Piotr Zaremba (9 lipca 2018, 12:50:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2346