Wysokość opłat netto za 1 m3 wody i ścieków

Wodociągi Ustka Spółka z o.o. informują, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podjęły w dniu 8 marca 2021 roku decyzję o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Ustka i Gminy Ustka na okres 3 lat. Dnia 31 marca 2021r. ww. decyzję organ regulacyjny ogłosił na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W związku z powyższym Spółka informuje Państwa, że dotychczasowa taryfa będzie obowiązywała do dnia 7 kwietnia 2021r., a od dnia 8 kwietnia 2021r. wchodzi w życie nowa zatwierdzona taryfa.

Wysokość opłat netto za 1 m3 wody i ścieków na okres 3 lat (42kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Rola (12 marca 2019)
Opublikował: Grzegorz Bartkowiak (12 marca 2019, 14:32:43)

Ostatnia zmiana: Informatyk (8 kwietnia 2021, 08:09:27)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5537