Przedmiot działalności wg. PKD

"WODOCIĄGI USTKA" zaspokajają potrzeby mieszkańców Ustki w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania oraz oczyszczania ścieków, ale zakres działalności jest o wiele szerszy.

Do zakresu działalności należy:
  • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)
  • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00Z)
  • Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z)
  • Handel energią elektryczną (35.14.Z)
  • Wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z)
  • Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (38.2)
  • Odzysk surowców (38.3)
  • Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z)
  • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (32.21.Z)
  • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)

metryczka


Wytworzył: Piotr Zaremba (25 kwietnia 2018)
Opublikował: Piotr Zaremba (25 kwietnia 2018, 11:23:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4688