Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania następują zmiany w obsłudze klienta

WODOCIĄGI USTKA SP. Z O.O.OGŁASZAJĄ

Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania w obsłudze klienta obowiązują następujące zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa:

1. Kasa na terenie zakładu jest nieczynna
    • Wpłaty należy dokonywać na rachunki wskazane na fakturach lub przelewem ze wskazaniem w tytule rodzaju płatności na rachunek 17 1240 3770 1111 0000 4068 5003.

2. Umowy, wnioski o wydanie warunków, uzgodnienia projektów i wszelkie inne dokumenty przyjmowane są tylko drogą elektroniczną lub pocztą.
    •  Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej http://www.wodociagi.ustka.pl

3. Talony na wywóz nieczystości są sprzedawane tylko w formie elektronicznej.
    • Prosimy o dokonanie przelewu za talon z podaniem w tytule numeru telefonu komórkowego. Po zaksięgowaniu wpłaty na podany numer telefonu zostanie przesłane oznaczenie numeryczne talonu, które należy przekazać firmie realizującej wywóz. Odbiór ścieków przez przedsiębiorstwo zostanie zrealizowany na podstawie przekazanego oznaczenia numerycznego talonu.
Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać pod numerem telefonu 59 814 47 27, oraz na stronie internetowej http://www.wodociagi.ustka.pl

metryczka


Wytworzył: Wodociągi Ustka sp. z o.o. (13 marca 2020)
Opublikował: Informatyk (13 marca 2020, 13:40:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 494