Taryfy 2018 - 2021 r.

Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku na podstawie art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.) w związku z art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257 ze zm.) została zatwierdzona taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Wodociągów Ustka Sp. z o.o. z siedzibą w Ustce.

Decyzję wraz z uzasadnieniem i taryfą można pobrać w katalogu "Cenniki" -> "Aktualne taryfy".

Taryfy wchodzą w życie po 7 dniach od opublikowania decyzji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej t.j. 23 maja 2018. Można je pobrać tutaj.

metryczka


Wytworzył: Piotr Zaremba (23 maja 2018)
Opublikował: Piotr Zaremba (23 maja 2018, 12:57:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1050