Badanie z dnia: 2022.05.26
Próbka: ściek oczyszczony.
Miejsce poboru próbki: oczyszczalnia ścieków - pobierz wyniki badań
Badanie z dnia: 2022.04.28
Próbka: ściek oczyszczony.
Miejsce poboru próbki: oczyszczalnia ścieków - pobierz wyniki badań
Badanie z dnia: 2022.04.12
Próbka: ściek oczyszczony.
Miejsce poboru próbki: oczyszczalnia ścieków - pobierz wyniki badań
Badanie z dnia: 2022.03.21
Próbka: ściek oczyszczony.
Miejsce poboru próbki: Wylot ścieków z oczyszczalni - pobierz wyniki badań
Badanie z dnia: 2022.03.08
Próbka: ściek oczyszczony.
Miejsce poboru próbki: Wylot ścieków z oczyszczalni - pobierz wyniki badań
Badanie z dnia: 2022.02.22
Próbka: ściek oczyszczony.
Miejsce poboru próbki: Wylot ścieków z oczyszczalni - pobierz wyniki badań
Badanie z dnia: 2022.02.08
Próbka: ściek oczyszczony.
Miejsce poboru próbki: Wylot ścieków z oczyszczalni - pobierz wyniki badań
Badanie z dnia: 2022.01.10
Próbka: średnia oczyszczony.
Miejsce poboru próbki: Wylot ścieków z oczyszczalni - pobierz wyniki badań
Badanie z dnia: 2021.12.121
Próbka: średnia dobowa.
Miejsce poboru próbki: Wylot ścieków z oczyszczalni - pobierz wyniki badań
Badanie z dnia: 2021.12.15
Próbka: średnia dobowa.
Miejsce poboru próbki: Wylot ścieków z oczyszczalni - pobierz wyniki badań