Od dnia 1 kwietnia 2023 roku obowiązuje poniższy cennik na usługi dodatkowe świadczone przez naszą Spółkę.

Ceny za usługi wymienione w §1 pkt 1-3, 17-18, 20, 22-34 nalicza się w pełnej wysokości za pierwszą rozpoczętą godzinę oraz za każde kolejne rozpoczęte 0,5 godziny.

Do cen netto określonych w §1 należy doliczyć podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

LP.

USŁUGI DODATKOWE

CENA NETTO

J.M.

1

Jedna roboczogodzina na potrzeby robót odpłatnych od pon. do pt. w godzinach pracy Spółki

95,00

zł/h

2

Jedna roboczogodzina na potrzeby robót odpłatnych od pon. do pt. poza godzinami pracy Spółki

190,00

zł/h

3

Jedna roboczogodzina na potrzeby robót odpłatnych w soboty

wg indywidualnej kalkulacji

zł/h

4

Odbiór instalacji podlicznika do poboru wody bezpowrotnie zużytej i plombowanie

101,00

5

Zamknięcie i ponowne otwarcie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego z powodu nieuregulowania spraw formalnych lub opłat przez odbiorcę

202,00

6

Zamknięcie lub ponowne otwarcie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego na zlecenie klienta

101,00

Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy

7

Wodomierz Ø 15 radiowy

238,00

8

Wodomierz Ø 20 radiowy

269,00

9

Wodomierz Ø 25 radiowy

679,00

10

Wodomierz Ø 32 radiowy

700,00

11

Wodomierz Ø 40 radiowy

763,00

12

Wodomierz Ø 15 radiowy z nakładką

401,00

13

Wodomierz Ø 20 radiowy z nakładką

432,00

14

Wodomierz Ø 25 radiowy z nakładką

842,00

15

Wodomierz Ø 32 radiowy z nakładką

863,00

16

Wodomierz Ø 40 radiowy z nakładką

926,00

Wynajęcie samochodu ciśnieniowego KAISER

17

Wynajęcie samochodu ciśnieniowego KAISER w godzinach pracy Spółki

810,00

zł/h

18

Wynajęcie samochodu ciśnieniowego KAISER poza godzinami pracy Spółki lub w weekendy

wg indywidualnej kalkulacji

zł/h

19

Stawka za dojazd poza teren miasta

6,31

zł/km

Usługa transportowa samochodem dostawczym

20

Usługa transportowa samochodem dostawczym

126,00

zł/h

21

Dodatkowa stawka za transport poza terenem miasta

1,26

zł/km

Wynajęcie pozostałego sprzętu

22

Wynajęcie ubijaka stopowego

247,00

zł/h

23

Wynajęcie ubijaka płytowego (zagęszczarki)

250,00

zł/h

24

Wynajęcie sprężarki powietrznej

164,00

zł/h

25

Wynajęcie „kreta”

277,00

zł/h

26

Wynajęcie agregatu spawalniczego

262,00

zł/h

27

Wynajęcie młota do kucia

164,00

zł/h

28

Wynajęcie piły do cięcia HILDI DSH700

134,00

zł/h

29

Wynajęcie zgrzewarki doczołowej i elektrooporowej

245,00

zł/h

30

Wynajęcie pompy membranowej

245,00

zł/h

31

Wynajęcie lokalizatora do sieci podziemnej SCOPE MXL

126,00

zł/h

32

Wynajęcie agregatu

258,00

zł/h

33

Wynajęcie zadymiarki bez agregatu

208,00

zł/h

34

Wynajęcie zadymiarki z agregatem

340,00

zł/h