"Wodociągi Ustka" Sp. z o.o. informuje, że w dniu 20.01.2023r. w godzinach pomiędzy 800-1200 w związku z prowadzonymi pracami na infrastrukturze wodociągowej nastąpi czasowe wstrzymanie dostawy wody do budynków:

  •  ul. Grunwaldzka 39, 39F, 39G, 41, 43, 45, 47, 49, 51 i obiektów w nich zlokalizowanych


Czas wyłączenia wody będzie obejmował minimalny czas potrzebny na przeprowadzenie prac serwisowych. Po zakończeniu prac w ciągu najbliższych kilku godzin mogą nastąpić zakłócenia w jakości dostarczanej wody. Obszar oddziaływania prowadzonych prac może ulec zmianie.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy!
WODOCIĄGI USTKA SPÓŁKA Z O.O. telefon 059 81 44 727, (59) 814 42 07.

Wodociągi Ustka Sp. z o.o. informuje, że w dniach 22-25.11.2022r. będą wykonywane prace remontowe na kanalizacji sanitarnej na ulicy Wróblewskiego. Wystąpią w tym czasie utrudnienia w ruchu. Prace wykonywać będzie firma Cons Control System na zlecenie Wodociągi Ustka Sp. z o.o. Za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, że w dniach 10-15.06.2022r. będą wykonywane prace usuwające awarię kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ulic Wróblewskiego, Grunwaldzka, Plac Dąbrowskiego. Wystąpią w tym czasie utrudnienia w ruchu oraz zmiana organizacji ruchu. Pojazdy poruszające się z Placu Dąbrowskiego na wprost do Wróblewskiego maja zapewniony przejazd po lewej stronie wysepki. Pojazdy poruszające się z Grunwaldzkiej w prawo do ul. Wróblewskiego mają zapewniony przejazd za wysepką. Pojazdy poruszające się Wróblewskiego na skrzyżowaniu realizują ruch jednym pasem. Za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, że w dniach 19-21.05.2022r. będą wykonywane prace remontowe kanalizacji sanitarnej na ulicy Czerwonych Kosynierów. Wystąpią w tym czasie utrudnienia w ruchu. Prace wykonywać będzie firma H&M Lipińscy na nasze zlecenie. Za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, że w dniach 9-13.05.2022r. będą wykonywane prace remontowe kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ulic Wróblewskiego, Grunwaldzka, Plac Dąbrowskiego. Wystąpią w tym czasie utrudnienia w ruchu. Prace wykonywać będzie firma zewnętrzna na nasze zlecenie. Za utrudnienia serdecznie przerpaszamy.

Informujemy, że w dniach 16-25.05.2022r. będzie wykonywane czyszczenie kanalizacji sanitarnej w ul. Słupskiej. Wystąpią w tym czasie utrudnienia w ruchu i niedogodności związane z pracą pojazdu ciśnieniowego. Prace wykonywać będzie firma zewnętrzna na nasze zlecenie. Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 28 lutego 2022 roku zmianie uległa szata graficzna faktur oraz numer rachunku bankowego przeznaczony do wpłat za usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Prosimy o dokonywanie wpłat na nowy numer rachunku, który widnieje na Państwa fakturze. Wpłaty realizowane na stary rachunek bankowy zostaną zaksięgowane na zaktualizowany numer konta. Jeśli mają Państwo w swoim banku stałe zlecenie na dokonywanie opłat, to prosimy zaktualizować numer rachunku na ten podany na nowej fakturze

Wodociągi Ustka Sp. z o.o. uprzejmie informują, że w okresie zimowym z powodu dużych wahań temperatur oraz możliwością wystąpienia mrozów przyłącza wod.-kan. do budynków narażone są na zamarznięcie i uszkodzenie.

Z uwagi na powyższe właściciele posesji jako właściciele przyłączy powinni zabezpieczyć szczególnie narażone na wpływ niskich temperatur części przyłączy, studni wodomierzowych lub części instalacji wewnętrznych znajdujących się w pomieszczeniach nieogrzewanych lub garażach. Należy również zadbać o zabezpieczenie przyłączy wodociągowych, studni wodomierzowych i kanalizacyjnych przed przedostawaniem się do nich wód opadowych i roztopowych gdyż może to doprowadzić do ich uszkodzenia.

Na Stacji Uzdatniania Wody zakończono roboty budowlane w zakresie dwóch zbiorników retencyjnych wody pitnej. Inwestycja ma za zadanie zwiększyć poziom ochrony środowiska (w szczególności ochrony wód) przed zmianami klimatycznymi oraz poprawić jakość zaopatrzenia ludności zamieszkującej obszar oddziaływania przedsięwzięcia w wodę pitną.

Inwestycja została zrealizowana ze wsględu na usprawnienie działanai istniejącej stacji uzdatniania wody. Wybudowane w ramach przedwsięwzięcia 2 zbiorniki retencyjne na wodę uzdatnioną posiadają pojemność czynną V=800m3 każdy. Stację Uzdatniania ody wyposażono również w nowe pompownie sieciowe drugego stopnia o wydajności Wmaxh=750m3/h.

Propozycja współpracy dla rolników

Rolnicze wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych

Wodociągi Ustka Sp. z o.o. informują, że w związku z eksploatacją biologicznej oczyszczalni ścieków mają do przekazania komunalne osady ściekowe. W związku z możliwością rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych, Wodociągi Ustka zapraszają rolników chcących wykorzystywać osady do nawożenia pól, do podjęcia współpracy.

Komunalny osad ściekowy powstaje w wyniku mechaniczno- biologicznego oczyszczania ścieków. Zawartość substancji organicznej w osadach (około 60% s.m.) przyczynia się do poprawy struktury gleby przy wykorzystaniu ich na gruntach. Przyrodnicze zagospodarowanie osadów ściekowych pozwala wykorzystać ich właściwości, charakteryzujące się zawartością podstawowych składników nawozowych N (azotu) i P (fosforu), oraz obecnością makro i mikroelementów.

Zarówno osady, jak i gleba podlegają systematycznie fizykochemicznym i mikrobiologicznym badaniom, wykonanym przez akredytowane laboratoria. Osady spełniają restrykcyjne wymogi określone prawem (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r.) m.in. dopuszczalne wartości zanieczyszczeń np. metali ciężkich, brak pasożytów i bakterii, określenie dawki stosowanych osadów. Dlatego osady ściekowe są bezpieczne dla środowiska. Świetnie nadają się do zastosowania w rolnictwie, w gospodarce leśnej, uprawie roślin ozdobnych, szkółkarstwie, przykrywania i rekultywacji terenów zdegradowanych i wysypisk.

Osoby zainteresowane przyrodniczym wykorzystaniem osadów prosimy o kontakt:

  • Inspektor ds. technologicznych Ewa Banasik,
    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: 601 813 850
  • lub Kierownik Działu Infrastruktury Kanalizacyjnej Dorota Zygmunt,
    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: 665 102 489.