Badanie z dnia: 2022.05.26
Próbka: ściek oczyszczony.
Miejsce poboru próbki: oczyszczalnia ścieków - pobierz wyniki badań