Badanie z dnia: 2022.07.13
Próbka: ściek oczyszczony.
Miejsce poboru próbki: oczyszczalnia ścieków - pobierz wyniki badań