Zarząd Spółki z o.o. Wodociągi Ustka uprzejmie informuje, że w dniu 29.03.2024 r. przedsiębiorstwo będzie zamknięte w związku z ustalonym dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę.