15 lutego został wybrany wykonawca modernizacji stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Ustce. Prace modernizacyjne będą polegały m.in. na:

  • ułożenia nowych podłączeń (przewodów) kablowych 2x (4x YKY 1x300 mm²) – ok. 60 m,
  • montażu szafy z układem Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR) pomiędzy transformatorami a rozdzielnicą główną RGnN w miejscu zdemontowanej szafy kompensacji biernej 150 kVAr,
  • modernizacji istniejących baterii kondensatorów typu BK-W o mocy 150 kVAr (2 szt.) oraz 37,5 kV Ar (1 szt.) poprzez wymianę kondensatorów i dławików filtracyjnych – łącznie 23 elementy;

Zakończenie modernizacji planowane jest w kwietniu br.