Dnia 22.03.2023 r. o godzinie 1130 miało miejsce uroczyste otwarcie zmodernizowanej i przebudowanej oczyszczalni ścieków. Zaproszeni goście oraz wszyscy chętni mieli okazję zapoznania się z budową oraz działaniem naszej oczyszczalni.

 

 • 1.Prezentacja_dla_zaproszonych_gości
 • 2.Prezentacja_dla_zaproszonych_gości
 • 3.Prezentacja_dla_zaproszonych_gości
 • 4.Prezentacja_dla_zaproszonych_gości
 • 5.Uroczyste_przecięcie_wstęgi
 • 6.Uroczyste_przecięcie_wstęgi
 • 7.Uroczyste_przecięcie_wstęgi
 • 8.Księga_gości
 • zwiedzanie
 • zwiedzanie2
 • zwiedzanie3
 • zwiedzanie4
 • zwiedzanie5
 • zwiedzanie6
 • zwiedzanie7
 • zwiedzanie8
 • zwiedzanie9

 

Projekt przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury technicznej w aglomeracji Ustka. Zadania realizowane w ramach projektu pozytywnie wpłyną zarówno na wzrost atrakcyjności gospodarczej i turystycznej gminy oraz całego regionu. Realizacja zaplanowanych działań doprowadzi do poprawy warunkówżycia mieszkańców poprzez zmniejszenie uciążliwości związanych z odprowadzeniem ścieków oraz będzie sprzyjała rozwojowi gospodarczemu i społecznemu gminy z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Przedmiotowa inwestycja pozwoli na spełnienie potrzeb społecznych oraz zlikwidowanie zagrożeń ekologicznych. Ważnym aspektem przestrzennym jest wpływ realizacji inwestycji na poprawę atrakcyjności krajobrazowej, istniejących w tym obszarze rzek. Ponadto realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój oczyszczalni ścieków w Ustce w kierunku podniesienia samowystarczalności energetycznej.