Na Stacji Uzdatniania Wody zakończono roboty budowlane w zakresie dwóch zbiorników retencyjnych wody pitnej. Inwestycja ma za zadanie zwiększyć poziom ochrony środowiska (w szczególności ochrony wód) przed zmianami klimatycznymi oraz poprawić jakość zaopatrzenia ludności zamieszkującej obszar oddziaływania przedsięwzięcia w wodę pitną.

Inwestycja została zrealizowana ze wsględu na usprawnienie działanai istniejącej stacji uzdatniania wody. Wybudowane w ramach przedwsięwzięcia 2 zbiorniki retencyjne na wodę uzdatnioną posiadają pojemność czynną V=800m3 każdy. Stację Uzdatniania ody wyposażono również w nowe pompownie sieciowe drugego stopnia o wydajności Wmaxh=750m3/h.