"Wodociągi Ustka" Sp. z o.o. informuje, że w dniu 15.04.2024r. w godzinach pomiędzy 8:00-14:00 w związku z pracami na infrastrukturze wodociągowej wystąpi czasowe wstrzymanie dostawy wody do budynków:

ul. Kaszubska 1

ul. Bulwar Portowy 7, 8, 9, 10.

Godziny występowania przerw w dostawie wody zostaną ograniczone do minimum. Po zakończeniu prac w ciągu najbliższych kilku godzin mogą nastąpić zakłócenia w jakości dostarczanej wody. Obszar oddziaływania prowadzonych prac może ulec zmianie.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy!