"Wodociągi Ustka" Sp. z o.o. informuje, że w dniu 25.04.2023r. pomiędzy godzinami 9:00-13:00 nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody w związku z prowadzonymi pracami na infrastrukturze wodociągowej. Zakres objęty okresowym wyłączeniem wody:

ul. Ogrodowa (na całej długości)

Godziny występowania przerw w dostawie wody zostaną ograniczone do minimum. Po zakończeniu prac w ciągu najbliższych kilku godzin mogą nastąpić zakłócenia w jakości dostarczanej wody. Obszar oddziaływania prowadzonych prac może ulec zmianie.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy!

"Wodociągi Ustka" informują, że w dniu 30.01.2023r. w godzinach pomiędzy 8:00-12:00 w związku z prowadzonymi pracami, zleconymi przez Administratora Nieruchomości, na przyłączu wodociągowym nastąpi okresowe wstrzymanie dostawy wody do  budynków:

  • ul. Grunwaldzka 18, 18A, 20, 22, 24.
  • ul. Legionów 1, 2, 3, 4, 6, 8.


Godziny występowania przerw w dostawie wody zostaną ograniczone do minimum. Po zakończeniu prac w ciągu najbliższych kilku godzin mogą nastąpić zakłócenia w jakości dostarczanej wody. Obszar oddziaływania prowadzonych prac może ulec zmianie.

WODOCIĄGI USTKA SPÓŁKA Z O.O. telefon 059 81 44 727, (59) 814 42 07.

"Wodociągi Ustka" Sp. z o.o. informuje, że w dniu 20.01.2023r. w godzinach pomiędzy 800-1200 w związku z prowadzonymi pracami na infrastrukturze wodociągowej nastąpi czasowe wstrzymanie dostawy wody do budynków:

  •  ul. Grunwaldzka 39, 39F, 39G, 41, 43, 45, 47, 49, 51 i obiektów w nich zlokalizowanych


Czas wyłączenia wody będzie obejmował minimalny czas potrzebny na przeprowadzenie prac serwisowych. Po zakończeniu prac w ciągu najbliższych kilku godzin mogą nastąpić zakłócenia w jakości dostarczanej wody. Obszar oddziaływania prowadzonych prac może ulec zmianie.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy!
WODOCIĄGI USTKA SPÓŁKA Z O.O. telefon 059 81 44 727, (59) 814 42 07.

"Wodociągi Ustka" informują, że w dniu 13.12.2022r. w godzinach pomiędzy 9:00-13:00 w związku z prowadzonymi pracami, zleconymi przez Administratora Nieruchomości, na przyłączu wodociągowym nastąpi okresowe wstrzymanie dostawy wody do  budynków: ul. Legionów 6

Godziny występowania przerw w dostawie wody zostaną ograniczone do minimum. Po zakończeniu prac w ciągu najbliższych kilku godzin mogą nastąpić zakłócenia w jakości dostarczanej wody. Obszar oddziaływania prowadzonych prac może ulec zmianie.

"Wodociągi Ustka" informują, że w dniu 23.11.2022r. w godzinach pomiędzy 900-1300 w związku z prowadzonymi pracami na infrastrukturze wodociągowej nastąpi okresowe wstrzymanie dostawy wody do budynków:

  • ul. Rybacka 1A

Godziny występowania przerw w dostawie wody zostaną ograniczone do minimum. Po zakończeniu prac w ciągu najbliższych kilku godzin mogą nastąpić zakłócenia w jakości dostarczanej wody. Obszar oddziaływania prowadzonych prac może ulec zmianie.

 

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy!

WODOCIĄGI USTKA SPÓŁKA Z O.O. telefon 059 81 44 727, (59) 814 42 07.

"Wodociągi Ustka" informują, że w dniu 7.10.2022r. w godzinach pomiędzy 8:00-14:00 w związku z prowadzonymi pracami na infrastrukturze wodociągowej nastąpi okresowe wstrzymanie dostawy wody do budynków:

  • ul. Wilcza: 1, 1A, 2A

Godziny występowania przerw w dostawie wody zostaną ograniczone do minimum. Po zakończeniu prac w ciągu najbliższych kilku godzin mogą nastąpić zakłócenia w jakości dostarczanej wody. Obszar oddziaływania prowadzonych prac może ulec zmianie.


Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy!

WODOCIĄGI USTKA SPÓŁKA Z O.O. telefon 059 81 44 727, (59) 814 42 07.

"Wodociągi Ustka" informują, że w dniu 26.09.2022r. w godzinach pomiędzy 9:00-14:00 w związku z prowadzonymi pracami na infrastrukturze wodociągowej nastąpi okresowe wstrzymanie dostawy wody do budynków:

- ul. Wilcza: 1, 1A, 2A

Po zakończeniu prac w ciągu najbliższych kilku godzin mogą nastąpić zakłócenia w jakości dostarczanej wody. Obszar oddziaływania prowadzonych prac może ulec zmianie.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy!

"Wodociągi Ustka" Sp. z o.o. informuje, że w dniu 16.05.2022r. w godzinach 830-1400 w związku z pracami na infrastrukturze wodociągowej nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody do budynków przy ulicach:

  • ul. Brzozowa (na całej długości),
  • ul. Bukowa nr 10,
  • ul. Łąkowa nr 10, 12, 14, 16, 18.

Godziny występowania przerw w dostawie wody zostaną ograniczone do minimum. Po zakończeniu prac w ciągu najbliższych kilku godzin mogą nastąpić zakłócenia w jakości dostarczanej wody. Obszar oddziaływania prowadzonych prac może ulec zmianie.


Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy!

WODOCIĄGI USTKA SPÓŁKA Z O.O. telefon (59) 81 44 727, (59) 814 42 07.

"Wodociągi Ustka" Sp. z o.o. informuje, że w dniu 16 i 17 maja.2022r. w godzinach 830-1400 w związku z pracami na infrastrukturze wodociągowej nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody do budynków przy ulicach:

  • ul. Promenada Nadmorska (działka nr 15/23).

Godziny występowania przerw w dostawie wody zostaną ograniczone do minimum. Po zakończeniu prac w ciągu najbliższych kilku godzin mogą nastąpić zakłócenia w jakości dostarczanej wody. Obszar oddziaływania prowadzonych prac może ulec zmianie.


Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy!

WODOCIĄGI USTKA SPÓŁKA Z O.O. telefon (59) 81 44 727, (59) 814 42 07.

"Wodociągi Ustka" Sp. z o.o. informuje, że w dniu 5.05.2022r. w godzinach 8:30-14:00 w związku z pracami na infrastrukturze wodociągowej nastąpi okresowa przerwa w dostawie wody do budynków przy ulicach:

ul. Klonowa (na całej długości),

ul. Brzozowa (na całej długości),

ul. Bukowa (na całej długości),

ul. Sosnowa (na całej długości),

ul. Łąkowa (na całej długości),

Godziny występowania przerw w dostawie wody zostaną ograniczone do minimum. Po zakończeniu prac w ciągu najbliższych kilku godzin mogą nastąpić zakłócenia w jakości dostarczanej wody. Obszar oddziaływania prowadzonych prac może ulec zmianie.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy!