"Wodociągi Ustka" Sp. z o.o. informuje, że w dniu 23.10.2023r. w godzinach pomiędzy 07:30-14:00 w związku z prowadzonymi pracami na infrastrukturze wodociągowej nastąpi czasowe wstrzymanie dostawy wody do  budynków:

 • ul. Grota Roweckiego 3,
 • ul. Reja 2A,
 • ul. Grunwaldzka 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44/1, 44/2, 46A, 46/2, 48, 50, 52, 52A, 53, 53A, 53B, 54, 54A, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67.

Godziny występowania przerw w dostawie wody zostaną ograniczone do minimum. Po zakończeniu prac w ciągu najbliższych kilku godzin mogą nastąpić zakłócenia w jakości dostarczanej wody. Obszar oddziaływania prowadzonych prac może ulec zmianie.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy!

WODOCIĄGI USTKA SPÓŁKA Z O.O. telefon (59) 81 44 727, (59) 814 42 07.

Informujemy, że w dniach 30.10-15.11.2023r. będzie wykonywane czyszczenie kanalizacji sanitarnej w ul. Bursztynowej oraz ul. Żeglarzy. Wystąpią w tym czasie utrudnienia w ruchu i niedogodności związane z pracą pojazdu ciśnieniowego. Prace wykonywać będzie firma Cons Control System zewnętrzna na nasze zlecenie.

Informujemy, że w dniach 25.10-15.11.2023r. będą wykonywane prace remontowe kanalizacji sanitarnej na ulicy Polnej (na wysokości od Ul. Darłowskiej do Przedszkola), na ul. Marynarki Polskiej (na wysokości ul. Kościelnej), na ul. Marynarki Polskiej 56A, na ul. Wróblewskiego 4, na ul. Grunwaldzkiej 4. Wystąpią w tym czasie utrudnienia w ruchu i niedogodności związane z pracą pojazdów specjalistycznych. Prace wykonywać będzie firma Cons Control System na nasze zlecenie.

"Wodociągi Ustka" Sp. z o.o. informuje, że w dniach od  17 do 31 października 2023r. w związku z prowadzonymi pracami drogowymi oraz pracami na infrastrukturze wodociągowej będą następowały czasowe wstrzymania dostawy wody do  budynków:

 • ul. Mikołaja Kopernika 2, Sushi&Pizza Home, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 13-15, 17, 19A "Pod Sosnami",
 • ul. Pogodna 1 (Oskar).

Godziny występowania przerw w dostawie wody zostaną ograniczone do minimum. Po zakończeniu prac w ciągu najbliższych kilku godzin mogą nastąpić zakłócenia w jakości dostarczanej wody. Obszar oddziaływania prowadzonych prac może ulec zmianie.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy!

WODOCIĄGI USTKA SPÓŁKA Z O.O. telefon (59) 81 44 727, (59) 814 42 07.

"Wodociągi Ustka" Sp. z o.o. informuje, że w dniu od  16 października 2023r. w związku awarią na infrastrukturze wodociągowej, w godzinach 20:00-22:00 nastąpi czasowe wstrzymania dostawy wody do budynków:

 • ul. Mikołaja Kopernika 2, Sushi&Pizza Home, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 13-15, 17, 19A "Pod Sosnami",
 • ul. Pogodna 1 (Oskar).

Godziny występowania przerw w dostawie wody zostaną ograniczone do minimum. Po zakończeniu prac w ciągu najbliższych kilku godzin mogą nastąpić zakłócenia w jakości dostarczanej wody. Obszar oddziaływania prowadzonych prac może ulec zmianie.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy!

WODOCIĄGI USTKA SPÓŁKA Z O.O. telefon (59) 81 44 727, (59) 814 42 07.

"Wodociągi Ustka" Sp. z o.o. informuje, że w nocy z dnia 10 na 11 października 2023r. w godzinach pomiędzy 2300-400 w związku z prowadzonymi pracami na infrastrukturze wodociągowej nastąpi czasowe wstrzymanie dostawy wody do  budynków:

 • ul. Kościuszki 4, 5, 6, 6A, 6B, 6C, 7, 8, 8A, 8B, 8C, 9, 10, 10A, 10B, 10C, 11, 13.
 • ul. Leśna 6, 6A, 8, 8A, 8B, 8C.
 • ul. M. Kopernika 2, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 13-15, 17, 19A, Sushi&Pizza Home, ul. Mickiewicza 12 (szpital).
 • ul. Pogodna 1 (Oskar).

Godziny występowania przerw w dostawie wody zostaną ograniczone do minimum. Po zakończeniu prac w ciągu najbliższych kilku godzin mogą nastąpić zakłócenia w jakości dostarczanej wody. Obszar oddziaływania prowadzonych prac może ulec zmianie.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy!

WODOCIĄGI USTKA SPÓŁKA Z O.O. telefon (59) 81 44 727, (59) 814 42 07.

„Wodociągi Ustka” Spółka z o. o. zapraszają uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2023 r.

Oczekiwany termin zakończenia badania sprawozdania finansowego ustala się do dnia 17 maja 2024 r. i złożenia sprawozdania z badania do dnia 20 maja 2024 r.

Pisemne oferty z podaniem ceny oraz projektem umowy prosimy składać w terminie do dnia 19 października 2023 r. na adres: „Wodociągi Ustka” Sp. z o. o. , ul. Ogrodowa 14, 76-270 Ustka.

Spółka z o. o. „Wodociągi Ustka” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.”

"Wodociągi Ustka" Sp. z o.o. informuje, że w  dniu 07.09.2023 ze względu na prowadzone prace remontowe i przełączeniowe na ulicy Kopernika mogą wystąpić utrudnienia w wjeździe i wyjeździe na posesję  Kopernika 7, mogą one potrwać do 08.09.2023.

Spółka prosi mieszkańców o wystawienie pojazdów po za teren posesji, jak również o zmniejszenie częstotliwości korzystania z wody do płukania toalet, mycia, prania itp.

Za utrudnienia przepraszamy.

"Wodociągi Ustka" Sp. z o.o. informuje, że w dniu 08.08.2023r. w godzinach pomiędzy 0730-1200 w związku z prowadzonymi pracami na infrastrukturze wodociągowej nastąpi czasowe wstrzymanie dostawy wody do  budynków:

 • ul. Krótka 2, 4, 6, 8, 10
 • Plac Dąbrowskiego dz. nr 1156/5 nr identyfikacyjne: 953, 954. 955.

Godziny występowania przerw w dostawie wody zostaną ograniczone do minimum. Po zakończeniu prac w ciągu najbliższych kilku godzin mogą nastąpić zakłócenia w jakości dostarczanej wody. Obszar oddziaływania prowadzonych prac może ulec zmianie.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy!

WODOCIĄGI USTKA SPÓŁKA Z O.O. telefon (59) 81 44 727, (59) 814 42 07.

"Wodociągi Ustka" Sp. z o.o. informuje, że w dniach 2-3.08.2023r. w godzinach pomiędzy 0800-1400 w związku z prowadzonymi pracami na infrastrukturze wodociągowej może nastąpić czasowe wstrzymanie dostawy wody do  budynków:

 • ul. Krótka 2, 4, 6, 8, 10
 • Plac Dąbrowskiego dz. nr 1156/5 nr identyfikacyjne: 953, 954. 955.

Godziny występowania przerw w dostawie wody zostaną ograniczone do minimum. Po zakończeniu prac w ciągu najbliższych kilku godzin mogą nastąpić zakłócenia w jakości dostarczanej wody. Obszar oddziaływania prowadzonych prac może ulec zmianie.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy!

WODOCIĄGI USTKA SPÓŁKA Z O.O. telefon (59) 81 44 727, (59) 814 42 07.